I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego marki I LOVE LBN pod adresem www.ilovelbn.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest I LOVE LBN Spółka z o.o., ul. Krucza 4, 20-022 Lublin, KRS: 0000793867 (zwana dalej Agencją).

2. Agencja posiada licencję na używanie znaku I LOVE LBN.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Agencja. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usunięcia.

4. Agencja prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary do sprzedaży, których spółce przysługuje wyłączne prawo. W asortymencie sklepu znajdują się płyty muzyczne, multimedia, ubrania, gadżety reklamowe oraz bilety na wydarzenia w formie cyfrowej oraz fizycznej.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Dostęp do Regulaminu ma każdy Klient poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego w dolnym menu na stronie Sklepu.

6. Informacje o produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.C., zgodnie z warunkami Regulaminu.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.).

9. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych uniemożliwia realizację zamówień ze Sklepu Internetowego.

10. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki. Opcje dostawy uzależnione są kwotowo od formy dostawy danego produktu oraz adresu dostawy.

11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży oraz wycofywania określonych towarów ze sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem tych zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” przed złożeniem zamówienia. Wskazana cena jest potwierdzana na wysłanym z zamówionym towarem dowodem sprzedaży.

12. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe.

13. Sklep podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Użytkowników.

14. Klient może zgłosić e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach oraz przerwach w funkcjonowaniu sklepu.


II. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.ilovelbn.pl.

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej – z dostępnej oferty Sklepu – podanie produktu, ilości i innych cech charakterystycznych dla towaru oraz poprzez dodanie ich do koszyka.

3. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejście do koszyka uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują, a także zapoczątkowuje procedurę zamówienia. Klient zawsze może na stronie koszyka wrócić do kontynuowania zakupów, porzucić lub złożyć zamówienie.

4. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak również swoich danych teleadresowych do wysyłki, do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kupuję i płacę”. W późniejszym czasie należy natychmiastowo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

5. Aby prawidłowo złożyć zamówienie Klient powinien dokonać wyboru towarów i ich ilości a korzystając z Kuponu Rabatowego wpisać jego numer, potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu, o których mowa w punkcie I.3 niniejszego Regulaminu i zatwierdzić przyciskiem „Kupuję i płacę”.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

7. W przypadku zakupu biletów cyfrowych z kategorii produktowej “Bilety” klient po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymuje niezwłocznie bilet na wydarzenie za pomocą poczty elektronicznej.

8. Bilety internetowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta nie podlega zwrotowi. Bilet można zwrócić jedynie w wypadku odwołania imprezy.

9. Bilet na wydarzenie zakupiony na stronie www.ilovelbn.pl uprawnia do wejścia na wybrane wydarzenie pod warunkiem okazania go na stanowisku bileterii danego wydarzenia. Klient może okazać bilet w formie cyfrowej lub w formie wydruku. Okazanie musi umożliwiać odczytanie cyfrowo kodu kreskowego znajdującego się na bilecie.

10. Gdy klient nie posiada biletu w formie cyfrowej lub w formie wydruku, lub forma okazania uniemożliwia odczytanie cyfrowo kodu kreskowego, klient nie ma możliwości wejścia na teren wydarzenia.

11. Klient może złożyć zamówienie na stronie www.ilovelbn.pl bez konieczności trwałego rejestrowania (założenia konta) swoich danych w bazie Sklepu – jako Gość.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

13. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sklep jest uprawniony do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

14. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej Sklepu są towarami dostępnymi, o ile nie świadczy o tym komunikat obok produktu – „towar niedostępny” lub podobny. W przypadku komunikatu o dostępności i informacji „Uwaga! Ostatnie sztuki” w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć – w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów – że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.

15. W przypadku produktów przedsprzedażowych (pre-orderowych), klient dokonuje przedpłaty za towar za przed jego premierą.

16.Produkt zakupiony w przedsprzedaży (pre-orderze) zostanie wysłany do klienta w terminie 2-3 dni przed premierą produktu.

17. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzanych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

18. Potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia Klienta będzie komunikat wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji lub zamówienia, potwierdzający rodzaj oraz ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

19. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku chęci otrzymania przez Klienta informacji nt. złożonego zamówienia, należy skorzystać z numeru zamówienia podanego w mailu potwierdzającym. W przypadku produktów zakupionych w przedsprzedaży (pre-orderze) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w dniu sklepowej premiery produktu.

20. Dział Obsługi Klienta Sklepu może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

21. Pomimo natychmiastowej realizacji zamówień, Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia, a także rezygnacji z zamówienia nawet po otrzymaniu e-maila będącego komunikatem o przyjęciu zamówienia do realizacji. Jednak koniecznym jest kontakt mailowy z biurem Sklepu, w ciągu godziny od złożenia zamówienia, w celu określenia zmian lub anulowania zamówienia.

22. Składając zamówienie i podając swoje dane teleadresowe do wysyłki Klient może założyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym mając dostęp do dodatkowych opcji – historii zamówień, możliwości sprawdzenia etapu realizacji zamówienia, zapamiętania adresów wysyłek oraz dopisania się do listy mailingowej.

23. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja przy wydłużonym czasie oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

 

III. Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem opcji odbioru osobistego, kurierów DPD, paczkomatów InPost lub pracowników I LOVE LBN (na terenie Lublina) .

2. Przy zamówieniach krajowych przesyłka dostarczana jest zwykle w przeciągu od 24 do 48 godzin dni roboczych od nadania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji i wysyłki po jego złożeniu po dokonaniu płatności online (PayU) w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (wyłączając produkty przedsprzedażowe).

4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta. 

5. W celu przeprowadzenia procedury reklamacji na usługi kurierskie (brak kontaktu ze strony kuriera, zagubiona lub zniszczona przesyłka) należy skontaktować się obsługą sklepu pod adresem sklep@ilovelbn.pl

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 22 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając zawczasu takie oświadczenie Sprzedawcy. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest przesłanie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na adres: sklep@ilovelbn.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania. Stosowne oświadczenie można pobrać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt znajdującej się w dolnym menu.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do wysłania towaru wraz z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym formularzem zwrotu dołączonym do przesyłki. Zwrot należy dokonać na adres I LOVE LBN podany w zakłądce “Kontakt” na stronie www.ilovelbn.pl.

3. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, bez oznak używania.

4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego lub w stanie zmienionym.

5. Niedopuszczalne jest dokonanie zwrotów w siedzibie Sklepu, ani wysyłka zwróconego zamówienia za pobraniem.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty zamówienia następuje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 5 dni od daty otrzymania przesyłki przez Sklep Internetowy.

7. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar, a w przypadku, gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki towaru ze Sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu, od którego Klient odstępuje w całości.

 

V. Reklamacje

1. Sklep odpowiada, jako Sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), zgodnie, z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy na koszt Klienta z dopiskiem „REKLAMACJA”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Niedopuszczalne jest zgłaszanie reklamacji w siedzibie Sklepu, ani wysyłka reklamowanego towaru za pobraniem.

5. W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłanie go wraz z towarem.

7. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i opisem przyczyny reklamacji.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Koszt przesyłki ponosi Klient.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.

10. Wszelkie zwroty i przesyłki w przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego, niepełnowartościowego towaru wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.


VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest nierozerwalną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Sklep, nie wcześniej jednak, niż dzień zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Powyższe zmiany nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz nie wpływają na prawa nabyte Klientów.

3. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 2 niniejszego rozdziału Regulaminu, Sklep powiadomi Klienta o dokonanych zmianach poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto zarejestrowanego Klienta.

4. Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian, datę ich wejścia w życie oraz jednolity tekst Regulaminu, w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.